English|Español


Other languages:  

Vores klager:

28/5 2008

5/5 2008


Udenrigsministeriets svar på vores klager 6/5-08:

Udenrigsministeriet har modtaget dine klager af 28. april og 5. maj 2008 over Udenrigsministeriets indsats i forbindelse med din udvisning fra Hong Kong. Du klager bl.a. over, at generalkonsulen ikke stoppede udvis­ningen, at generalkonsulen angiveligt godkendte udvisningen, og du ud­trykker forventning om, at Udenrigsministeriet protesterer imod udvis­ningen.

 

Efter høring af det danske generalkonsulat i Hong Kong kan Udenrigsministeriet konstatere følgende:

 

Generalkonsulen tog kontakt til immigrationsmyndighederne i lufthavnen umiddelbart efter, at han blev bekendt med sagen. Det lykkedes at få kontakt til den øverst ansvarlige i immigrationskontoret, som oplyste, at der allerede var truffet beslutning om at afvise dig og to af dine ledsagere. Generalkonsulen forsøgte at få et møde med den ansvarlige i lufthavnen, men dette blev afvist.

 

Generalkonsulen har ingen mulighed for at forhindre en udvisning fra Hong Kong. Det er ethvert lands suveræne ret at nægte indrejse. Generalkonsulen har selvsagt hverken fået forelagt eller godkendt udvisningen men er alene blevet orienteret om, at beslutningen var truffet.

 

Generalkonsulen har efterfølgende haft et møde med Hong Kongs sikkerhedsminister og udbedt sig en forklaring på afvisningen. Sikkerhedsministeren oplyste, at Kina ikke ville tillade demonstranter i forbindelse med den olympiske fakkels ophold i Hong Kong, og at dette var baggrunden for afvisningen. Sikkerhedsministeren oplyste endvidere, at det af skiltning fremgår, at kameraer ikke er tilladt i en del af lufthavnen, og på dette grundlag kan mobiltelefoner med kameraer konfiskeres.

 

På dette grundlag må Udenrigsministeriet konkludere følgende:

 

De kinesiske myndigheder har ret til at afvise indrejsende. Under opholdet i lufthavnen fik du adgang til at ringe til såvel din egen advokat som til generalkonsulatet. Som sagen ligger oplyst, har Hong Kongs myndigheder overholdt de konsulære forpligtelser i Wiener-Konventionen.

 

Generalkonsulen i Hong Kong forsøgte at bistå bedst muligt. Udenrigsministeriet har intet at udsætte på generalkonsulens indsats.

 

I lyset af sikkerhedsministerens forklaring vil Udenrigs­ministeriet ikke foretage sig yderligere i forhold til de kinesiske myndigheder. Såfremt du eller din advokat ønsker at klage til de kinesiske immigrations­myndigheder kan dette ske til:

 

Mr. Simon Peh,

Director of Immigration,

Immigration Tower,

7 Gloucester Road, Wanchai,

Hong Kong.

Tel: (852) 2829 3831 (Direct Line)

e.mail: enquiry@immd.gov.hk (General)

 

 

 

                                            Med venlig hilsen

 

 

                                            Lars Thuesen


Vores spørgsmål til UM's svar 6/5-08:

Kære Lars Thuesen

Mange tak for svarene på min klage.

 

Der er imidlertid nogle punkter der er uklare.

  1. Vi fik konfiskeret 3 mobiltelefoner og der var kun kamera i de 2 af dem og det vidste immigrations-myndighederne. Betyder dette at HK har overtrådt Wiener Konventionen?
  2. Vi havde tilkaldt en advokat som kom til lufthavnen og bad om at komme ind for at tale med os og rådgive os om hvilke papirer vi kunne underskrive. Er det tilladt at afvise at denne advokat kan komme ind og rådgive os?
  3. Har vi ikke ret til at få en udskrift af afhørings-rapporten af os?
  4. I skriver at det er ethvert lands suveræne ret at nægte indrejse. Betyder det at myndighederne efter forgodtbefindende kan nægte indrejse til hvem som helst uden at give nogen begrundelse?
  5. Betyder det at en dansk turist til et land hvor der ikke er visumpligt ikke har nogen som helst rettigheder og dermed risikerer at billetten er spildt hvis myndighederne vilkårligt nægter indrejse?
  6. Er der et sted hvor vi kan læse om vores præcise rettigheder i denne type situationer?
  7. I Skriver at (Hongkongs) ”Sikkerhedsministeren oplyste, at Kina ikke ville tillade demonstranter i forbindelse med den olympiske fakkels ophold i Hongkong.” Er dette den nøjagtige ordlyd af beskeden og er den skriftlig? Så vil jeg meget gerne have tilsendt en kopi.
  8. Når vi ikke kunne komme ind i Hongkong, hvorfor kunne den kendte skuespiller og Dafur/ Kina aktivist Mia Farrow så komme ind? Hun var jo netop taget til Hongkong for at diskutere Kina og deltage i demonstrationerne omkring faklen.
  9. Betyder udvisningen fra Hongkong, at jeg ikke kan komme ind i Hongkong i fremtiden?

 

Venlige hilsener

 

Jens Galschiøt


UM's svar på ovenstående mail 19/5-08:

Kære Jens Galschiøt,

 

I besvarelse af din henvendelse af 6. maj d.å. fremsendes vedhæftet et papir udleveret af Hong Kongs immigrationsmyndigheder om gældende indrejsebestemmelser, herunder om afvisning af indrejse.

 

Det er Udenrigsministeriets opfattelse, at Hong Kongs myndigheder har overholdt de konsulære forpligtelser i Wiener-Konventionen.

 

Det er et hvert lands ret at afvise indrejse, og der er ikke nogen folkeretlig forpligtigelse til at give nogen begrundelse herfor. Visumpligt eller ej gør ingen forskel i denne henseende. Det vil således også være op til Hong Kongs myndigheder at tage stilling, hvis du i fremtiden måtte ønske at rejse til Hong Kong.

 

Sikkerhedsministerens oplysning blev afgivet mundtligt, men se i øvrigt side 4, pkt. 10 i vedhæftede dokument fra Hong Kongs immigrationsmyndigheder.

 

Wiener-konventionen kan ses på dette link: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

 

Det er ikke muligt for Udenrigsministeriet at besvare dine detaljerede spørgsmål vedrørende Hong Kongs immigrationspolitik. Spørgsmålet om konfiskation i forbindelse med tilbageholdelsen vil være reguleret af de lokale retsplejeregler. Din lokale advokat vil være bedre placeret til at søge svar herpå.

 

Med venlig hilsen

Lars Thuesen

Udenrigsministeriet

 

Vedhæftede dokument fra Hong kong's immigrationsmyndigheder:

For information

 

Legislative Council Panel on Security

Processing of Entry Applications

 

Purpose

 

 This paper provides information on the processing of entry applications.

 

Background

 

2. Hong Kong welcomes genuine visitors from around the world and adopts a liberal regime to facilitate their entry.  As at 1 May 2008, the nationals/residents of 170 countries/regions may visit Hong Kong visa-free for a stay up to 7 to 180 days.  In 2007, over 28 million visitors around the world came to Hong Kong for purposes ranging from sightseeing and business to cultural exposure and academic exchanges.

 

3. While the Immigration Department (ImmD) endeavours to facilitate the entry of genuine visitors, at the same time the Department has the responsibility to uphold effective immigration control so as to safeguard the public interest of Hong Kong.

 

The Legal Framework

 

4. Section 61(1) of the Immigration Ordinance (Cap. 115) provides that a travel document shall not be valid for the purposes of the Ordinance unless it bears a visa which was issued by or on behalf of the Director of Immigration and is in force on the date on which the person to whom the travel document relates arrives in Hong Kong.  Section 61(2) of the Ordinance empowers the Director to exempt any person or any class or description of person from section 61(1).  Possession of a visa/permit and visitors eligible for visa-free facilitation does not guarantee that a particular person will be automatically allowed to enter Hong Kong upon arrival.  Section 4 of the Ordinance provides that immigration officers or immigration assistants may examine any person on his arrival in Hong Kong.  Under sections 5(6)(b) and (7), the officer may require a person being examined to produce such documents and furnish such information as the officer may require for the purposes of the Ordinance.  

 

Processing of Entry Applications

 

5. During immigration examination on arrival, ImmD will consider whether the visitor meets normal immigration requirements, such as whether he possesses a valid travel document, sufficient re-entry facilities to his place of residence and sufficient funds for the proposed stay; whether he has any known adverse records; as well as his purpose of visit.  ImmD will also consider whether his entry would not be conducive to the public interest.  ImmD’s procedures in processing entry applications are in line with the practices of the immigration authorities in many other places.  In considering an entry application, ImmD will act in accordance with the law and prevailing policy, and take into account all relevant circumstances and factors on a case-by-case basis.  For example, ImmD will take into account the risk/threat assessment in respect of any major international events to be hosted in Hong Kong or any scheduled arrival of state and foreign leaders.

 

6. From 2005 to 2007, the number of persons refused entry upon landing is set out in the following table:

 

2005

2006

2007

Number of persons refused entry

39 874

(0.17%)

42 249

(0.17%)

39 508 (0.14%)

 

  (  ):  As a percentage of total number of arriving visitors

Detailed immigration examination1 normally takes place in purpose-built interview rooms.  Each application is determined on its individual merits.  Entry may be refused in the following circumstances: use of forge travel document; not in possession of a valid travel document; not in possession of requisite entry visa/permit; purpose of entry in doubt; public health reasons; public safety reasons; etc.  The refusal of entry of an applicant on a particular occasion does not preclude favourable consideration of a future application by the same applicant.  Owing to the need to protect sensitive information and privacy, we do not consider it appropriate to disclose information relating to specific cases/individuals.

1 Staff at immigration counters will refer certain passengers for more detailed examination at interview rooms in order to protect the privacy of the individuals and ensure smooth passenger flow at the immigration hall.  Such more detailed examination is generally known as secondary examination. 

7. In order to uphold effective immigration control, ImmD maintains a system to facilitate staff to gather and process intelligence and other relevant information.  Under the monitoring system, ImmD staff will be notified of the applications from persons whose entry may be of concern.  The monitoring mechanism enables ImmD staff to identify the relevant persons from the large number of passengers.  To facilitate the monitoring, a “watchlist” is established.  For example, when intelligence indicates that a person’s presence in Hong Kong may not be conducive to the public good of Hong Kong, his name may be put on the watchlist.  A person whose name is on the watchlist does not mean that he would necessarily or automatically be refused entry.  The watchlist is by no means a list of persons not allowed to enter Hong Kong; and is not a so-called “black-list”.  There are occasions where persons on the watchlist were allowed entry into Hong Kong after immigration examination.  Each case is considered by ImmD on its own merits.

 

8. A person who is refused entry will be sent back to his last place of embarkation as soon as practicable.  Under the standards and recommended practices of the International Civil Aviation Organization, the airlines concerned have the obligation to carry inadmissible persons back to their last place of embarkation.  ImmD will inform a person pending removal of his rights, such as making phone calls and contacting the local consulate or diplomatic representative.  Food and beverage, as well as medical services, will be provided to persons in custody as necessary.  In general, the person will be allowed to retain his personal items when waiting for the return transport, unless such items may be used for improper purposes like filming or surveying the restricted areas.  In the latter scenario, ImmD will keep the relevant items on a temporary basis and return them to the person on his departure.  When the return transport is ready for embarkation, the transport crew will receive the person from ImmD staff. 

 

9. Immigration decisions must be made in strict compliance with the law and with good reasons.  Any person who is aggrieved by the decision of ImmD to refuse his entry application may lodge an objection under section 53 of the Immigration Ordinance with the Chief Secretary for Administration against the decision.  The person may also seek leave from the Court for a judicial review of the relevant decision.

 

 

 

Conclusion

 

10. As a co-host city of the 2008 Beijing Olympics, Hong Kong has the obligation to ensure that the relevant Olympic activities will proceed in a safe, peaceful and smooth manner.  The torch relay is part and parcel of the Olympic Games.  The Government does not welcome it if any person seeks to damage the solemnity of the Olympics or disrupt the smooth proceeding of the relevant Olympic activities in Hong Kong.    

 

11. Under the One Country Two Systems principle, Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) enjoys a high degree of autonomy.  The Basic Law also provides that Hong Kong residents shall have freedom of speech, of assembly, of procession, etc.  It is the HKSAR Government’s responsibility to uphold effective immigration control and maintain law and order in the Region.  Immigration control and public order must be strengthened especially when major events are taking place in the Region.  The power, and also the duty, by the immigration authority to refuse entry where circumstances so warrant are not unique to Hong Kong.  In processing an entry application, ImmD will have due regard to the prevailing circumstances surrounding the application and make a decision on a case-by-case basis.  Hong Kong is a free and open society which subscribes to the rule of law.  We will continue to welcome genuine visitors and endeavour to facilitate their visits to Hong Kong.    

 

 

Security Bureau

Immigration Department

May 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to:

Warning: opendir(/customers/thecolororange.net/thecolororange.net/httpd.www/files/): failed to open dir: No such file or directory in /customers/9/f/6/thecolororange.net/httpd.www/index.php on line 205

3 de setiembre: Resaca Olímpica - Autocrítica de la prensa sería apropiada

16 de agosto: Usain Bolt ha usado un brazalete naranja en su record Olímpico de los 100m en Pekín


13 de agosto: Rafael Nadal lleva una cinta del pelo naranja en Pekín


7 de agosto: Solicitud para poderse manifestar en Pekín


6 de agosto: ¿La página web oficial hakeada?


17 de julio: Vuelta de Francia y TheColorOrange a Narbonne, fotos


2 de julio: Carta abierta a 30.000 miembros de parlamentos

 


10 de junio: The Color Orange os necesita para crear un viento Naranja en China Haz click para más información sobre los grupos de colaboración Color Orange 


Videos y otra información sobre las actividades en Hong Kong


12- 15 de mayo: Comité Olímpico holandés teme que Holanda sea tomada como rehén de Orange en Pekín 2008


8 de mayo: Buenos consejos sobre como llevar el color naranja durante las Olimpiadas de 2008

 


8 de mayo: el COI está intantando evitar cualquier manifestación política en Pekín


30 de abril: La Columna de la Infamia pintada de Naranja. Ver las fotos


30 de abril:

A pesar de la expulsión el Movimiento Democrático

seguirá y comenzará hoy a pintar

La Columna de la Infamia de Naranja


28 de abril de 2008: Declaración del equipo ColorOrange al que se le denegó la entrada a Hong Kong


A Jens Galschiot y al grupo Orange se les ha denegado la entrada a Hong Kong. Ellos han vuelto a Dinamarca. Divulgaremos más información lo más pronto posible. Leer más


Video de la BBC sobre

los activistas en Grecia


17 de abril: La Antorcha Olímpica será

recibida con acciones naranja cuando llegue a China


La pluma es más fuerte que la espada


Ayúdanos

a realizar acciones Naranjas

cuando la Antorcha Olímpica continúe

Más….


28 de marzo 2008

La policía griega prohíbe la ropa naranja durante el relevo de la Antorcha Olímpica

Activistas daneses parados por la policía griega

A 10 activistas Naranja se les ha prohibido seguir a la Antorcha Olímpica en Grecia. Fueron parados a 70 kilómetros de la ciudad de Larissa, donde se tenía previsto realizar un acto pacífico en el Relevo de la Antorcha.


Acción Naranja a la

ceremonia de encender 

la Antorcha Olímpica

 

Atenas:

Hemos enviado un equipo

a Grecia para asistir a

la ceremonia de encendido

de la Antorcha Olímpica

en la antigua Olímpia el 24 de marzo.

Los días siguientes nuestro equipo

seguirá la ruta de la Antorcha en Grecia.

Leer más


El movimiento democrático chino apoya la campaña

The Color Orange

La Alianza de Hong Kong, una de la mayores

 fuerzas motrices del movimiento democrático chino

ha decidido de apoyar las manifestaciones Naranja.

Véase  Noticias

 

 


 

  Llamado de apoyo

Apoyar la idea

Canción de The Color Orange

Lista de soportadores

Sugerir a tus amig@s

Enlaces sobre
los derechos humanos en China

 

Preguntas más frecuentes
sobre The Color Orange


Apoya el proyecto transmitiendo
el llamado a tu lista de contactos


3435033
visits since Jan. 2008