English|Español


Other languages:                   


Support the project by sending the following request to your own mailing list.


Může Čína zakázat oranžovou barvu?

 

Přihlaste se k mezinárodní kampani za lidská práva v Číně,

která odzbrojí čínský režim.

 

Je to výzva pro vás, abyste podpořili projekt „Oranžová barva“, a tím ukázali totalitnímu režimu v průběhu olympijských her v srpnu 2008, že je nás mnoho, kteří si všímají potlačování lidských práv v této zemi.

 

Tato myšlenka je poněkud problematická, ale zároveň i jednoduchá. Užitím něčeho oranžového během OH v Číně, i mimo ni, tak upozorňujeme, že v této zemi je něco hodno kritiky. Možností je nekonečně: oranžová čepice, brašna fotoaparátu, kravata, papír, oblečení, taška atd. Skutečně, za zvláštních okolností může být i pouhé oloupání pomeranče pozoruhodným poselstvím.

 

Tento projekt si nemůže patentovat žádné politické nebo náboženské hnutí. Účast v něm vyjadřuje pouze podporu lidských práv v Číně.

 

Vláda usiluje o perfektní Olympijské hry bez jediné poskvrny, aby představila Čínu miliardám televizních diváků v celém světě jako moderní, dobře fungující společnost. Režim učiní vše pro to, aby se vyhnul veřejné kritice. Právě použití oranžové barvy může vhodně prolomit přísnou cenzuru a poněkud ochromit propagandistické úsilí režimu. Současně miliony utiskovaných Číňanů mohou tak posílit svůj hlas během OH 2008.

 

Základní deklarace OH zmiňuje jako své základní principy „respekt k univerzálním, základním a etickým principům“ a „posun vývoje mírové společnosti směrem  k zachování lidské důstojnosti“. Zdá se, že nikdo nemůže vážně tvrdit, že čínská vláda respektuje tyto ideály. Použití oranžové barvy je však etický a nepolitický projev, který je v podstatě shodný se základními principy olympijského hnutí.

 

Projekt se zdaří jen tehdy, jestliže velké množství lidí bude vědět o významu „Oranžové barvy“. Za normálních podmínek je zapotřebí reklamy za několik milionů dolarů, aby se to podařilo. Tolik peněz nemáme, ale máme (snad) vás. Jestliže vy a miliony jiných  pomohou rozšířit tuto myšlenku, budeme moci společně vytvořit „motýlový efekt“, který vyvolá oranžový vítr proudící Čínou.

 

Přepošlete tuto výzvu všem svým kontaktním adresám, navštivte webovou stránku www.TheColorOrange.net  a připojte svůj podpis k naší výzvě. Tak budete trvale dostávat čerstvé informace o projektu. Informujte ostatní na této webové stránce o své činnosti a svých nápadech, jak použít „Oranžovou barvu“. Tak rozšíříte radostné poselství pro inspiraci ostatních.

 

Sami  tvořivě použijte oranžovou barvu ve spojení s OH. Jestliže jste sportovec nebo jste členem asociace pro lidská práva, můžete je inspirovat, aby užívali oranžové materiály a veřejně podpořili tuto kampaň.

 

Nizozemská výprava, která používá oranžovou barvu, je automaticky členem projektu. Ale co olympijští hrdinové vaší země, jsou jenom hrdiny v oblasti sportu? Představte si, že první nositel zlaté medaile otře pot  oranžovým šátkem...

 

Dánský sochař Jens Galschiot je iniciátorem kampaně „Oranžová barva“. Tento umělec je nezávislý na jakýchkoli politických a stranických zájmech. Vícekrát uskutečnil celosvětové umělecké akce na podporu humanistických ideálů, mimo jiné i ve spolupráci s demokratickým hnutím v Číně.

 

“Oranžová barva“ je kromě jiného inspirována výrokem malíře Kandinského: „Oranžová barva“ je červeň   více  zlidštěna žlutí“. Barva Číny je právě červeň, tak tedy snad můžeme podporovat humánní síly tím, že zavedeme „Oranžovou barvu“. Ale volba oranžové barvy je také inspirována oděvem vězňů na Guantanamo a mnichů v Barmě a v Tibetu.

 

Doufáme, že se mnozí jednotlivci a organizace rozhodnou podpořit tento projekt a používat oranžovou barvu.

 

 

Jens Galschiot, sochař, Benevaenget 22, DK-5270 Odense N

Tel.: +45 66184058, fax: +4566184158

E-mail: contact@TheColorOrange.net

Webová stránka: www.TheColorOrange.net

 

 

 


Back to:

Warning: opendir(/customers/thecolororange.net/thecolororange.net/httpd.www/files/): failed to open dir: No such file or directory in /customers/9/f/6/thecolororange.net/httpd.www/index.php on line 205

26 August: Olympic hangover – Media self criticism would be seemly


16 August: Usain Bolt wearing orange bracelet to the Olympic 100m gold record-breaking victory in Beijing


13 August: Rafael Nadal wearing an orange headband in Beijjing


7 August: Application for permission to demonstrate in the 3 special protest zones during OG in Beijing 2008


6 August: China’s OG website hacked ??


17July: Tour de France and TheColorOrange in Narbonne, photos


2 July: Open letter to the participants of the OG2008 distributed to about 30,000 MPs all over the world.


10 June: The Color Orange needs you!! to make an Orange wind blow in China. Click here for more information about The Color Orange supporting groups 


Videos and other information about the activities in Hong Kong


12-15 May: Link to article about this case: The Dutch Olympic Committee fears that The Netherlands will be taken as Orange hostage in Beijing 2008.


8 May: Advises about the use of The Color Orange at the Olympics in Beijing 2008, and the IOC’s latest words of restrictions and dress-code.


8 May: IOC is trying to avoid political manifestations during OG 2008.


30 April: The Pillar of Shame painted orange. See the photos


30 April:  Make pieces of orange cloth and tie them on to sculptures all over the cities where you live and give moral support to the Chinese democracy fighters.


28 April: Declaration  

from TheColorOrange team that was refused entrance into Hong Kong


TheColorOrange in Hong Kong

26 April to 6 May
See all the latest news and pictures
of our orange activities in Hong Kong
when the Olympic Torch arrives


BBC TV about 

TheColorOrange in Greece

17 April: Olympic Torch will be met

with orange actions when it comes to China


14 April: The pen is stronger than the sword


28 March 2008

Greek police bans orange clothes
  during Olympic Torch Relay

Danish activists stopped by the Greek police


The Chinese democracy

 movement backs

The Color Orange Campaign

The Hong Kong Alliance, one of the cornerstones

 of the Chinese democracy movement has now

decided to join the orange manifestations.

see  News

 

 


   Appeal of support    

Support the idea

Song of The Color Orange

List of supporters

Notify your friends

Links about
the human rights in China

Frequently asked questions
about The Color Orange

Support the project by sending
the appeal to your own mailing list


3435053
visits since Jan. 2008