English|Español

Ĉu Ĉinio povas malpermesi

la Koloron Oranĝan?


Other languages:             

Tiun ĉi Alvokon por subteni la kampanjon Koloro Oranĝa ni dissendis la unuan fojon en januaro 2008 al 25.000 kontaktoj ĉie en la mondo. Se vi ne ricevis ĝin, abonu nian informleteron, kaj vi ricevos retmesaĝojn pri la novaĵoj. Subtenu la projekton sendante la Alvokon al via kontakto-listo. 


Al la gazetaro, nia novaĵlisto kaj aliaj interesuloj:Ĉu Ĉinio povas malpermesi la Koloron Oranĝan?

Helpu nin fari tutmondan eventon pri la homaj rajtoj en Ĉinio subtenante nian Alvokon. Kondiĉo de sukceso estas ke multaj uzos siajn proprajn kontaktolistojn kaj retojn por disvastigi tiun ĉi leteron. Tiamaniere ni povos krei ondon en la globa komunikado kaj diskonigi la projekton Koloro Oranĝa ĉie en la mondo.

Tradukojn de la Alvoko vi trovos en: www.TheColorOrange.net/uk/page21_eo

Subtenu la ideon en: www.TheColorOrange.net/uk/page35

Feliĉan novjaron

Jens Galschiot, skulptisto

Danio

  

 

Ĉu Ĉinio povas malpermesi

la Koloron Oranĝan?

Aliĝu al internacia kampanjo por homaj rajtoj

en Ĉinio kiu lasos la reĝimon sendefenda

 

Jen alvoko al vi subteni la projekton Koloro Oranĝa por montri al la totalisma reĝimo dum la Olimpiaj Ludoj en aŭgusto 2008, ke ni estas multaj kiuj atentas pri la subpremo de la homaj rajtoj en la lando.

La ideo estas samtempe subtila kaj simpla. Per la uzo de io oranĝ-kolora dum la OL-eventoj en kaj ekster Ĉinio, ni atentigas, ke io estas esence kritikinda en Ĉinio. La eblecoj estas senfinaj: oranĝa ĉapelo, kovrilo de fotilo, kravato, globrajono, papero, vestaĵo, sako ktp. Fakte, en specialaj cirkonstancoj la nura senŝeligo de oranĝo povas esti rimarkinda eldiro.

Nenia politika aŭ religia movado povas patentigi la projekton. Partopreno indikas nur subtenon de la homaj rajtoj en Ĉinio.

La registaro alstrebas perfektajn senmakulajn Olimpiajn Ludojn cele al promocio de Ĉinio kiel modernan bone funkciantan socion al miliardoj da televid-spektantoj tutmonde. La reĝimo faros sian eblon por eviti publikan kritikon. Sed uzo de la koloro oranĝa ĝuste rompos la striktan cenzuron kaj iom stumbligos la propagandajn streĉojn de la reĝimo. Samtempe milionoj da subpremataj ĉinoj akiras voĉon dum OL2008.

La baza OL-deklaro mencias kiel bazajn principojn ”la respekto por universalaj, bazaj kaj etikaj principoj” kaj ”antaŭenigo de paca socio celanta al konservado de la homa digno”. Ŝajnas ke neniu povas serioze aserti ke la ĉina reĝistaro respektas tiujn idealojn. Sed la uzo de la Koloro Oranĝa estas etika kaj eksterpolitika esprimo kiu esence kongruas kun la bazaj principoj de la Olimpia Movado.

La projekto sukcesos nur se multege da personoj scios pri la signifo de la Koloro Oranĝa. Normale necesas reklama buĝeto de milionoj da dolaroj por atingi tion. Tiom da mono ni ne havas, sed ni havas (eble) vin. Se vi kaj milionoj da aliaj helpos disvastigi la ideon, ni povos kune krei ’papilian efikon’ kiu estigos oranĝan venton blovantan tra Ĉinio.

·        Plusendu tiun ĉi alvokon al ĉiuj viaj kontaktoj, vizitu la retpaĝon  www.TheColorOrange.net  kaj aliĝu al nia dissendo-listo. Tiel vi daŭre ricevos freŝajn informojn pri la projekto. Sciigu al aliaj per la retpaĝo pri via agado kaj viaj ideoj pri kiel uzi la Koloron Oranĝan. Tiel vi disvastigos la ĝojan mesaĝon por inspiro al aliaj.

·        Uzu mem kreive la Koloron Oranĝan lige al la OL-eventoj. Se vi estas sportisto aŭ membras en asocio por homaj rajtoj, vi povas instigi ilin uzi oranĝajn materialojn kaj publike subteni la kampanjon.

·        La skipoj de Nederlando estas pro siaj oranĝaj koloroj aŭtomate membroj de la projekto. Sed kiel pri la olimpiaj herooj de via lando, ĉu ili estas herooj nur rilate al sporto? Imagu ke la unua ora premiito forviŝos la ŝviton per oranĝa tuko…

La dana skulptisto Jens Galschiot estas la iniciatinto de la kampanjo Koloro Oranĝa. La artisto estas sendependa de ĉiaj politikaj kaj religiaj interesoj. Li plurfoje realigis tutmondajn art-eventojn subtene al humanismaj idealoj, interalie kunlabore kun la demokratia movado en Ĉinio.

La Koloro Oranĝa estas inspirita i.a. de eldiro de la pentristo Kandinsky: ”la koloro oranĝa estas ruĝo farita pli humana per flavo”. La koloro de Ĉinio ja ĝuste estas ruĝa, do eble ni povas subteni la humanajn fortojn enkondukante la Koloron Oranĝan. Sed la elekto de la Koloro Oranĝa estas inspirita ankaŭ de la vestaĵoj de la malliberuloj en Guantanamo kaj de la monaĥoj de Birmo kaj Tibeto.

Ni esperas, ke multaj unuopuloj kaj organizaĵoj decidos subteni la projekton kaj uzi la Koloron Oranĝan.

Jens Galschiot, skulptisto, Banevaenget 22, DK-5270 Odense N

Tel.: +45 6618 4058, Fakso: +45 6618 4158

Retpoŝto: contact@TheColorOrange.net,

www.TheColorOrange.net


Back to:

Warning: opendir(/customers/thecolororange.net/thecolororange.net/httpd.www/files/): failed to open dir: No such file or directory in /customers/9/f/6/thecolororange.net/httpd.www/index.php on line 205

26 August: Olympic hangover – Media self criticism would be seemly


16 August: Usain Bolt wearing orange bracelet to the Olympic 100m gold record-breaking victory in Beijing


13 August: Rafael Nadal wearing an orange headband in Beijjing


7 August: Application for permission to demonstrate in the 3 special protest zones during OG in Beijing 2008


6 August: China’s OG website hacked ??


17July: Tour de France and TheColorOrange in Narbonne, photos


2 July: Open letter to the participants of the OG2008 distributed to about 30,000 MPs all over the world.


10 June: The Color Orange needs you!! to make an Orange wind blow in China. Click here for more information about The Color Orange supporting groups 


Videos and other information about the activities in Hong Kong


12-15 May: Link to article about this case: The Dutch Olympic Committee fears that The Netherlands will be taken as Orange hostage in Beijing 2008.


8 May: Advises about the use of The Color Orange at the Olympics in Beijing 2008, and the IOC’s latest words of restrictions and dress-code.


8 May: IOC is trying to avoid political manifestations during OG 2008.


30 April: The Pillar of Shame painted orange. See the photos


30 April:  Make pieces of orange cloth and tie them on to sculptures all over the cities where you live and give moral support to the Chinese democracy fighters.


28 April: Declaration  

from TheColorOrange team that was refused entrance into Hong Kong


TheColorOrange in Hong Kong

26 April to 6 May
See all the latest news and pictures
of our orange activities in Hong Kong
when the Olympic Torch arrives


BBC TV about 

TheColorOrange in Greece

17 April: Olympic Torch will be met

with orange actions when it comes to China


14 April: The pen is stronger than the sword


28 March 2008

Greek police bans orange clothes
  during Olympic Torch Relay

Danish activists stopped by the Greek police


The Chinese democracy

 movement backs

The Color Orange Campaign

The Hong Kong Alliance, one of the cornerstones

 of the Chinese democracy movement has now

decided to join the orange manifestations.

see  News

 

 


   Appeal of support    

Support the idea

Song of The Color Orange

List of supporters

Notify your friends

Links about
the human rights in China

Frequently asked questions
about The Color Orange

Support the project by sending
the appeal to your own mailing list


3421075
visits since Jan. 2008